X ZJAZD

W dniach 10-11 czerwca 2023r. odbył się X Zjazd sprawozdawczo – wyborczy związków członkowskich Federacji ZZPKiS. Desygnowani Delegaci uczestniczyli w obradach, które miały miejsce w siedzibie OPZZ w Warszawie, ul. Kopernika 36/40. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, uprawnieni przedstawiciele związków członkowskich zatwierdzili sprawozdania z działalności ZDZ i jego Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej za ubiegłą kadencję, udzielili absolutorium ustępującym władzom, a także dokonali wyboru nowych. W wyniku wyborów przewodniczącą Federacji ZZPKiS na kolejną kadencję 2023-2027 została Agnieszka Lachcik, a funkcje wiceprzewodniczących powierzone zostały Dorocie Abramczyk i Krzysztofowi Kubasikowi. 

Na członków organów Federacji wybrani zostali następujący Delegaci:

Prezydium ZDZ:

1. Agnieszka Lachcik  (Przewodnicząca)           (Szkol. Art. – Kraków)

2. Dorota Abramczyk (Wiceprzewodnicząca)   (Domy Kultury – Zgierz)

3. Krzysztof Kubasik (Wiceprzewodniczący)     (Inst. Art. – Poznań)

4. Renata Opala                                                 (Kinematografia – Piaseczno)  

5. Małgorzata Pawłowska                                 (Biblioteki – Turek)  

6. Romuald Rykiert                                           (Muzea – Kraków)

Zgromadzenie Delegatów Związkowych:

7. Agata Ceglewska                                          (Domy Kultury – Raciążek)

8. Witold Grela                                                 (Muzea – Kraków)  

9. Arkadiusz Korniejuk                                   (Biblioteki – Chełm)  

10. Elżbieta Kurczyńska – Sołowiej               (Szkol. Art. – Kutno)  

11. Szymon Malczewski                                   (Biblioteki – Poznań)  

12. Anna Sroka                                                 (Domy Kultury – Przemyśl))  

13. Joanna Szymczak – Ryczel                       (Biblioteki – Łódź)  

Komisja Rewizyjna:

1. Jerzy Doliński  (Przewodniczący)             (Inst. Art. – Bydgoszcz)  

2. Leszek Sibila   (Wiceprzewodniczący)     (Muzea – Kraków)

3. Monika Kosakowska                               (Domy Kultury – Poznań)  

4. Grzegorz Kuran                                       (Biblioteki – Łódź)

5. Renata Tomkiewicz- Hanusiak               (Szkol. Art. – Kraków)  

Drugiego dnia Zjazdu w obradach uczestniczyli zaproszeni goście : Barbara Budyńska – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ, którzy zaprezentowali merytoryczne wystąpienia.

Z okazji X Zjazdu Delegatów Związków Członkowskich FZZPKiS, Prezydium ZDZ przyznało: złote i srebrne honorowe odznaki „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki”, plakietki „Zasłużony dla Związku” oraz honorowe odznaki „Za Zasługi dla OPZZ” zasłużonym członkom związków zawodowych zrzeszonych w Federacji, które wręczyła przewodnicząca Agnieszka Lachcik.

Złotą odznakę Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki otrzymali:

 1. Ceglewska Agata – Raciążek
 2. Grela Witold – Kraków 
 3. Rykiert Romuald – Kraków 
 4. Węglarz Krystyna – Stalowa Wola

Srebrną odznakę Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki otrzymali:

 1. Kuran Grzegorz – Łódź
 2. Klimek Monika – Ostrołęka 
 3. Przybylska Grażyna – Poznań 
 4. Kiełb Joanna – Piotrków Trybunalski 
 5. Sobiechart Sylwia – Piotrków Trybunalski 
 6. Dziwisz Kinga – Słupsk 
 7. Kawczyńska Barbara – Raciążek 
 8. Kosakowska Monika – Poznań 
 9. Besaraba Halina – Biała Podlaska 
 10. Magdalena Kossakowska – radca prawny

Medal plakietkę Zasłużony dla Związku otrzymali:

 1. Wieczorkowski Sylwester – Warszawa
 2. Niemczak Anna – Przemyśl
 3. Wieczorek Urszula – biuro
 4. Mikołajczyk Sławomir – Warszawa
 5. Danuta Świsłowska – biuro

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, wspólnie z Agnieszką Lachcik, wręczył wyróżnionym związkowcom honorowe odznaki I i II stopnia „Za zasługi dla OPZZ”.

Honorową odznakę Za Zasługi dla OPZZ otrzymali:

I stopnia  (srebrna)

 1. Kordybacha Paweł – Lublin
 2. Pawłowska Małgorzata – Turek

II stopnia (złota)

 1. Jędrzejewska Jolanta – Zgierz
 2. Tomkiewicz-Hanusiak Renata – Kraków

Wszystkim Delegatom, którzy wzięli udział w X Zjeździe składam serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo, nowo wybranym członkom władz i organów Federacji oraz odznaczonym związkowcom gratuluję i liczę na owocną współpracę.

Przewodnicząca FZZPKiS

Agnieszka Lachcik