Dnia 6 grudnia b.r. odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom Międzymuzealnego Związku Zawodowego z siedzibą w Muzeum Narodowym w Krakowie. Odznaczenia zostały przyznane Uchwałą Prezydium Federacji ZZPKiS z dnia 9 X 2023 r., a wyróżnionych związkowców odznaczył członek Prezydium ZDZ Romuald Rykiert.

W uroczystości wzięła również udział Przewodnicząca Solidarności w MNK, co podkreśliło zgodną współpracę obu związków zawodowych.