13 października 2023r., w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, z okazji Dnia Nauczyciela, odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych i złotych honorowych odznak „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki” oraz medalu-plakietki „Zasłużony dla Związku”. Uchwałą z dnia 9 X 2023r. Prezydium ZDZ przyznało członkom Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy ZPSMuz w Krakowie 5 srebrnych odznak, 2 złote, oraz 2 medale-plakietki. Wyróżnionych związkowców odznaczyła Przewodnicząca Federacji Agnieszka Lachcik.