Podczas spotkania w dniu 30 stycznia 2024 roku przewodniczącej FZZPKiS Agnieszki Lachcik z przewodniczącym OPZZ Piotrem Ostrowskim omawiano podjęcie wspólnych działań mających na celu wznowienie funkcjonowania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów przy MKiDN oraz współpracę w zakresie przeprowadzania szkoleń członków organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.