W dniach 10-11 czerwca 2023 r. odbył się w Warszawie X Zjazd sprawozdawczo – wyborczy związków członkowskich Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

Pierwszego dnia obrad, po zatwierdzeniu sprawozdań z działalności Zgromadzenia Delegatów Związkowych i Komisji Rewizyjnej, delegaci desygnowani przez 24 związki członkowskie Federacji udzielili absolutorium ustępującym władzom i wybrali nowe władze i organa FZZPKiS na kolejną, czteroletnią kadencję (2023 – 2027).


Na przewodniczącą Federacji została wybrana Agnieszka Lachcik, a na wiceprzewodniczących Dorota Abramczyk i Krzysztof Kubasik. Wybrano też nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Jerzy Doliński.

Drugiego dnia Zjazdu w obradach wzięli udział zaproszeni goście : Barbara Budyńska – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ, którzy zaprezentowali merytoryczne wystąpienia i odpowiadali na pytania zgromadzonych delegatów.

Na zakończenie obrad, przewodnicząca Agnieszka Lachcik uhonorowała zasłużonych członków Federacji srebrnymi i złotymi odznaczeniami „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki” oraz medalem – plakietką „Zasłużony dla Związku”. Honorowe odznaki I i II stopnia „Za zasługi dla OPZZ” wyróżnionym związkowcom wręczył wieceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.