Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki zdecydowanie popiera działania OPZZ, których celem jest walka z kryzysem, przeciwdziałaniu inflacji i podwyżek kosztów utrzymania polskich rodzin.

Agnieszka Lachcik
Przewodnicząca Federacji ZZPKiS