13 maja br. odbyło się w siedzibie OPZZ zebranie Zespołu OPZZ ds. Sfery Budżetowej i Sfery Finansów Publicznych, w którym Przewodnicząca FZZPKiS uczestniczyła online.

Powodem spotkania było wspólne omówienie i uzgodnienie spraw dotyczących sfery budżetowej i sfery finansów publicznych w kontekście wynagrodzeń w 2024 roku i oczekiwań co do 2025 roku, oraz zaproszenie gości, którzy mogli w tej kwestii odpowiedzieć na pytania Koleżanek i Kolegów biorących udział w spotkaniu. Gośćmi byli:

Antoni Kolek – zastępca dyrektora Instytutu Finansów , który odpowiadał na pytania dotyczące wieloletniego planu finansowego państwa oraz finansowania sektora finansów publicznych

Marcelina Zawisza – posłanka na Sejm, która wyraziła chęć pomocy w podejmowaniu działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników sektora kultury, oraz poinformowała o postępie prac nad poselskim projektem nowelizacji ustawy, mającym na celu przywrócenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w instytucjach kultury.