PROTOKÓŁ UCHWAŁ I USTALEŃ Zgromadzenia Delegatów Związkowych z dnia 30 września 2019r.

PROTOKOL-na-strone-Federacji-x

Uchwała Nr 3/II – ZDZ/19 Zgromadzenie Delegatów Związkowych z dnia 30.09.2019 r.

skanowanie0990